[Chiết lai nhất tiếu thị sinh nhai] Chương 9

10986922_1666099996950787_574078574517454628_n

Chương 9: Biệt nữu (khó chịu)

Công Tôn Sách trở về ở tại Khai Phong Phủ.

Vì thế Bao Chửng và Triển Chiêu có chút buồn bực.

A không không không, hai ngày trước, Triển Chiêu đã đi đến một nơi mang tên là “Hãm Không Đảo” mất rồi. Bao Chửng thấy khi đi cùng còn có một vị công tử mặc bạch y hoa lệ.

Vì thế Bao Chửng vô cùng buồn bực. Đọc tiếp [Chiết lai nhất tiếu thị sinh nhai] Chương 9

Advertisements

[Chiết lai nhất tiếu thị sinh nhai] Chương 8

hoamaido

Chương 8: Thương phong (cảm mạo)

Công Tôn Sách lần đầu tiên phát hiện thì ra cơ thể mình còn khỏe hơn cả Bàng Thống, tuy rằng thái độ của y đối với chuyện này cũng vô cùng hoài nghi tính chân thực của nó.

Hai người cùng tiến cùng xuất, Bàng Thống cư nhiên bị cảm mạo, mà bản thân y lại chẳng hề sao. Đọc tiếp [Chiết lai nhất tiếu thị sinh nhai] Chương 8