[Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 52: Đối mặt

Chương 52: Đối mặt  

.         

Thiệu Hân Đường vừa quay đầu lại, vừa cười nói:“Đã trở lại?” Sau đó nhìn thấy một người đàn ông cao ngất đứng đằng sau, vẻ mặt khiếp sợ nhìn mình.

“Ấy, thực xin lỗi, tôi tưởng……” Thiệu Hân Đường cười cười xin lỗi. Đọc tiếp [Trọng sinh Dân quốc hí tử] Chương 52: Đối mặt