Thông báo

TvT chân thành xin lỗi các bạn. Kỳ đã hứa là sau hôm nay sẽ có 5 chương mới của bộ “Dân quốc hí tử”, nhưng mà xem ra thì Kỳ không thể thực hiện được lời hứa của mình.

Mấy tuần trước thì Kỳ bận học hành thi cử, định bụng tối nay và tối mai sẽ edit thì lại phải đi vào tp. HCM khám bệnh. Nên chuyện ra chương mới đành phải gác lại.

Rất xin lỗi, khi nào Kỳ về Kỳ sẽ bù chương cho mọi người.

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình.

 

Advertisements

[QT] [KHR_all27] Bất khả kháng cự đích Destiny

vongola_2

Tên gốc: 不可抗拒的Destiny (Bất khả kháng cự đích Destiny)

Tác giả: 东天池礼 (Đông Thiên Trì Lễ)

Converter: Tà Thư

QT cho bản thân đọc, từ chapter 79 đến hết. Bạn nào muốn đọc thì Pass: khr

[79-100]   [101-125]   [126-134]