Danh mục lưu trữ: QT đam mỹ

QT Đam mỹ

Những truyện ta thích, đang hóng edit hoặc dự định edit

=v= và chủ yếu là có cái để đọc

____$$$$$$$____

Trọng sinh dân quốc hí tử [onl] [down]

Thần thoại Hy Lạp hiện đại [onl] [down]

[Thiếu Bao III/Bàng Sách] Thống soái thiên hạ [onl] [down]

[Thiếu Bao III/Bàng Sách] Thiên tứ kiêu tử [onl] [down]

[Thiếu Bao III/Bàng Sách] Tuyệt lộ [down] _ Bản QT by Tà Thư

Loạn Tần [onl] [down]

Tiểu nhị  [onl] [down]