Danh mục lưu trữ: Tranh ảnh

[Artist 304_biu] Giai jx3 theo bộ

93a40f5bjw1es9sowlmksj20f118g44t Đọc tiếp [Artist 304_biu] Giai jx3 theo bộ

Advertisements

Nhân sinh không cầu phú quý, chỉ cầu được bên nhau đến lúc bạc đầu

Tình đẹp như mơ trong truyền thuyết cũng tới thế này là cùng ;;A:;

Cái gọi là ‘Bên nhau đến đầu bạc răng long’, ‘tương ái tương thủ’, ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’, đều được trải ra trọn vẹn trên 4 trang hình.  Đọc tiếp Nhân sinh không cầu phú quý, chỉ cầu được bên nhau đến lúc bạc đầu