Danh mục lưu trữ: Tranh ảnh

Nhân sinh không cầu phú quý, chỉ cầu được bên nhau đến lúc bạc đầu

Tình đẹp như mơ trong truyền thuyết cũng tới thế này là cùng ;;A:;

Cái gọi là ‘Bên nhau đến đầu bạc răng long’, ‘tương ái tương thủ’, ‘chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’, đều được trải ra trọn vẹn trên 4 trang hình.  Đọc tiếp Nhân sinh không cầu phú quý, chỉ cầu được bên nhau đến lúc bạc đầu