Danh mục lưu trữ: Trường thiên

~ ĐAM MỸ TRƯỜNG THIÊN ~

_Đam mỹ cây nhà lá vườn_

Lê Lợi vi quân_Nguyễn Trãi vi thần

_Đam mỹ edit_

Đồng nhân

[Hoàn] Chiết lai nhất tiếu thị sinh nhai (Thiếu Bao 3 đồng nhân)

[Hoàn chính văn] Trường Phong Khúc ( thiếu Bao 3 đồng nhân văn )

~~~~~~

[On-going] Du hiệp truyền – Ma Kiếm công tử “vệ” chính nghĩa

[On-going] Trọng sinh Dân quốc hí tử

[On-going] Tu tiên chi Thần phẩm Chú kiếm sư

[On-going] Tướng môn nam thê

Advertisements