Lưu trữ theo thẻ: Gián điệp ma giáo ngày nào cũng lộ tẩy

[Gián điệp ma giáo] Chương 2

☆, 02

5de2aba8d6ee26c32192ac44d21829e4_0017.jpg

06

Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiễm ngủ dậy thì thấy giáo chủ không ở bên cạnh, vì thế cậu duỗi thắt lưng, rất không có tiền đồ mà định nướng tiếp. Đọc tiếp [Gián điệp ma giáo] Chương 2

Advertisements

[Gián điệp ma giáo] Chương 1

☆, 01

2027353504143909597

01

Lâm Nhiễm mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, ngồi trên giường, xoắn quẩy hết cả lên.

Ước chừng nửa giờ trước, cậu miễn cưỡng chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không, dù không có đạo lí tí nào, chỉ là ngủ một giấc mà thôi, có điều xuyên không cũng không cần đạo lí. Huống chi Lâm Nhiễm cảm thấy cậu hình như có thể đội được vầng hào quang của nhân vật chính, mở ra bàn tay vàng, từ đây về sau bước lên trên đỉnh nhân sinh. Xem căn phòng này trang hoàng hoa lệ, mình lại mặc hỉ phục, hẳn là sắp cưới tiểu thư nhà ai. Đọc tiếp [Gián điệp ma giáo] Chương 1